Coaching jako forma rozwoju

Każdy z nas ma w sobie ukryte talenty, pasje i możliwości. Nie każdy jednak umie je samodzielnie odkryć i rozwijać. Czasem brakuje nam do tego odwagi, siły, czy motywacji. Co zatem zrobić, aby „obudzić w sobie olbrzyma”?

Czym jest coaching?

Coaching (z ang. trenowanie) to przejście na wyższy poziom samodoskonalenia. Polega na wspieraniu lub ukierunkowywaniu rozwoju osobistego danej osoby lub grupy osób. Za pomocą tej metody coach (inaczej trener) dąży do tego, aby uwolnić potencjał uczestnika i osiągnąć pożądane zmiany lub wyniki. Zadaniem coacha jest motywowanie podopiecznego, stawianie przed nim wyzwań, pobudzenie jego wiary w siebie i własne siły.

Ważną kwestią w procesie coachingu jest wytworzenie więzi emocjonalnej pomiędzy coachem, a uczestnikiem. Dzięki niej możliwa jest otwarta komunikacja, poczucie bezpieczeństwa i zaufanie. To właśnie ludzkie podejście do drugiego człowieka, ciepła postawa, szacunek, okazana życzliwość i wsparcie sprawiają, że ludzie zaczynają patrzeć na swoje możliwości i siebie inaczej.

Jakie są zasady efektywnego coachingu?

Istotą coachingu jest zmiana i działanie. Czasem konieczność przeprowadzenia sesji coachingowych wynika z potrzeb wewnętrznych jednostki, a niekiedy uwarunkowana jest czynnikami zewnętrznymi. Aby osiągać jak najlepsze rezultaty należy pamiętać o przestrzeganiu kilku ważnych zasad. Najistotniejsze z nich to:

  • wsparcie trenera na każdym etapie rozwoju (uczestnik powinien czuć, że zarówno w okresach małych postępów, jak i tych dużych jest ktoś, kto w niego zawsze wierzy i na kogo może liczyć),
  • budowanie relacji opartych na lojalności i zaufaniu,
  • stworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery,
  • wytworzenie świadomości u uczestnika, że to on sam jest odpowiedzialny za swój sukces i posiada w sobie pokłady, które pozwolą mu to osiągnąć,
  • otwartość na pojawiające się wyzwania i wspólne wyznaczanie ścieżek rozwoju,
  • koncentrowanie się na celach i myślach podopiecznego,
  • wzajemna równość i szacunek.

Jak wygląda proces coachingu?

W pierwszej kolejności trener musi poznać kontekst sytuacyjny, potrzeby i cele, które pomogą wypracować wspólne rozwiązania. Następnie coach przechodzi do poznania klienta, jego sytuacji, stara się określić, w jakim momencie znajduje się teraz klient i gdzie może się znajdować po skończonej sesji. Gdy już zostaną zebrane najważniejsze informacje opracowywany jest plan coachingu, który następnie wdrażany jest w życie. W realizacji planu pomagają na bieżąco analizowane postępy, wspieranie przez coacha procesu uczenia się uczestnika, odpowiadanie na obawy, ukierunkowanie na efekt i zachęcanie do wytrwałości. Na koniec następuje ocena rezultatów.

Co można osiągnąć dzięki coachingowi?

Obecnie na rynku możemy znaleźć cały wachlarz wyspecjalizowanych usług coachingowych, może to być coaching kariery, biznesowy (korporacyjny, menedżerski, ekspercki, kompetencyjny), indywidualny, grupowy, międzykulturowy etc. Ogromną zaletą jest to, że ta różnorodność pozwala dopasować odpowiednią specjalizację do indywidualnych potrzeb klienta.

Czasem w człowieku tkwią ukryte możliwości, ale wewnętrzne bariery uniemożliwiają takiej osobie otworzyć skrzydła. Dzięki coachingowi można pozbyć się tych barier i wzmocnić wiarę uczestnika we własne możliwości.

Coaching pomaga zwiększać efektywność wykonywanych działań, szuka mocnych stron w ludziach, rozwija ich umiejętności, pomaga pokonywać przeszkody i ograniczenia, pobudza zaangażowanie. A niejednokrotnie okazuje się, że ludzie osiągają rzeczy o których nawet nie marzyli.